shape

Sıkça Sorulan Sorular

Yetki Grubu Uzman Eğitimlerini neden almam gerekli?

25 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında; test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşlarında çalışacak olan personellerin uzman çalışma belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Kimler Yetki Grubu Uzman Eğitimi alabilir?


 

Eğitimlere ne zaman başlayabilirim?

Yetki grubu uzman eğitimleri yılın 1. ve 2. yarısı için TİTCK’ nın onayı doğrultusunda düzenlenmektedir. Güncel takvime web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. 

Sorumlu Müdür Eğitimini neden almalıyım, gereklilikler nelerdir?

Sorumlu Müdür her kuruluşta bulunması zorunlu olan tıbbi cihazların test, kontrol ve kalibrasyonu hakkında yönetmelik kapsamındaki hizmetlerine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Sorumlu Müdür için mühendislik, teknoloji ve fen fakültelerinden mezun ve cihazların bakımı, onarımı veya kalibrasyonu alanında en az üç yıl deneyim sahibi olma şartı aranır.

Yetki grubu uzman ve sorumlu müdür eğitimlerinde teori ve uygulama sınavlarında başarılı olmak zorunda mıyım?

Her bir teorik eğitim sonrasında katılımcıların girecekleri ilgili teorik eğitim sınavlarından başarılı olmaları gerekir. Teorik eğitim sınavlarının her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan katılımcılar başarılı sayılır. Herhangi bir teorik eğitimi sınavında 70'in (yetmiş) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların eğitime tekrar başvurması gerekir.

Eğitimlerde devam zorunluluğu var mı?

Eğitime kesintisiz devam esas olup teorik eğitimlere yasal bir mazeret nedeniyle en fazla %10 devamsızlık yapılabilir. Aksi halde teorik eğitimin tekrar alınması gerekmektedir. Uygulama eğitimine devam zorunlu olup yasal mazereti nedeniyle uygulama eğitim süresinin en fazla %10’una katılamayanlar, eğitime katılmadıkları süreyi aynı eğitim merkezinde tamamlamadıkları sürece eğitim belgesi alamazlar. Ayrıca yasal mazereti olsa dahi uygulama eğitim süresinin %10’nundan fazlasına katılım sağlamayanların uygulama eğitimini tekrar alması gerekir.

Sorumlu müdür ve uzman eğitimi belgelerinin geçerlilik süreleri nedir?

TİTCK tarafından güncelleme eğitimi belirtilmediği sürece alınan belgeleriniz geçerlidir.