shape

ISO 17020 Standardı

Eğitim Süresi
2 Gün
Lokasyon
Türkiye

Muayene hizmeti veren kuruluşların yeterliliğinin tanınması için gereken genel şartları ve bu kapsamda akredite olmak isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17020’nin gerekliliklerinin açıklanmasıdır. 

Eğitim İçeriği

Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı Tarihçesi

TS EN ISO/IEC 17020:2012 Standardı Maddeleri

0. Giriş ·

1. Kapsam ·

2. Atıf Yapılan Standart ve/veya Dokümanlar ·

3. Terimler ve Tarifler ·

4. Genel Şartlar ·

5. Yapısal Şartlar ·

6. Kaynak Şartları ·

7. Proses Şartları ·

8. Yönetim Sistemi Şartları 

TS EN ISO/IEC 17020:2012 Uygulamalar

Muayene Talimatı ve Çeklisti Hazırlanması - Örnek Çalışma 

Akreditasyon Sürecinin Açıklanması