shape

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Eğitim Süresi
2 Gün
Lokasyon
Türkiye

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı temel kavramları ile Standard maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

Eğitim İçeriği

Kalite İle İlgili Tanımlar, Belgelendirmenin Amacı ve İlgili Standartlar

TS EN ISO 9001:2015 Standardı Tarihçesi

TS EN ISO 9001:2015 Standardı Maddeleri

0. Giriş ·

1. Kapsam ·

2. Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar ·

3. Terimler ve Tarifler ·

4. Kuruluşun Bağlamı ·

5. Liderlik ·

6. Planlama ·

7. Destek ·

8. Operasyon ·

9. Performans Değerlendirme ·

10. İyileştirme 

TS EN ISO 9001:2015 Uygulamalar

· Kalite Politikası Hazırlanması ve Hedef Belirlenmesi İle İlgili Örnek Çalışma

· Proses Etkileşim Şeması ve Örnek Bir Proses Hazırlanması

· Risk Analizi

· SWOT Analizi

Belgelendirme Sürecinin Açıklanması