shape

ISO 17025 Standardı

Eğitim Süresi
2 Gün
Lokasyon
Türkiye

Deney, kalibrasyon ve numune alma faaliyetlerinin sonuçlarının kalitesini temin etmek, güvenirliğini sağlamak ve bu kapsamda akredite olmak isteyen deney ve kalibrasyon laboratuvarları için geliştirilmiş uluslararası standart olan TS EN ISO/IEC 17025’in gerekliliklerinin açıklanmasıdır.

o Akreditasyonun Tanımı, Amacı ve İlgili Standartlar

o TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Tarihçesi

o TS EN ISO/IEC 17025:2017 Temel Değişiklikler

o TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardı Maddeleri

0. Giriş

1. Kapsam

2. Atıf Yapılan Standartlar

3. Terimler ve Tarifler

4. Genel Gereklilikler

4.1. Tarafsızlık

4.2. Gizlilik

5. Yapısal Gereklilikler

6. Kaynak Gereklilikleri

6.1. Genel

6.2. Personel

6.3. Tesisler ve Çevresel Koşullar

6.4. Donanım

6.5. Metrolojik İzlenebilirlik

6.6. Dışarıdan Tedarik Edilen Ürün ve Hizmetler

7. Proses Gereklilikleri

7.1 Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

7.2. Yöntemlerin Seçilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması

7.3. Numune Alma 7.4. Deney ve Kalibrasyon Ögelerinin Elleçlenmesi

7.5. Teknik Kayıtlar 7.6. Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesi

7.7. Sonuçların Geçerliliğinin Güvence Altına Alınması

7.8. Sonuçların Raporlaması ve Sertifikalandırılması

7.9. Şikâyetler 7.10. Uygun Olmayan İş

7.11. Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi

8. Yönetim Sistemi Gereklilikleri

8.1. Seçenekler

8.2. Yönetim Sistemi Dokümantasyonu (Seçenek A)

8.3. Yönetim Sistemi Dokümanlarının Kontrolü (Seçenek A)

8.4. Kayıtların Kontrolü (Seçenek A) 8.5. Risk ve Fırsatların Ele Alınmasına Yönelik Faaliyetler (Seçenek A)

8.6. İyileştirme (Seçenek A)

8.7. Düzeltici Faaliyetler (Seçenek A)

8.8. İç Tetkikler (Seçenek A)

8.9. Yönetimin Gözden Geçirmesi (Seçenek A)

o TS EN ISO/IEC 17025:2017 Uygulamalar

-Karar Kuralı - Örnek Çalışma

-Risk ve Fırsat Analizi – Örnek Çalışma

o Akreditasyon Sürecinin Açıklanması