shape

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi

Eğitim Süresi
1 Gün
Lokasyon
Türkiye

TS EN ISO 9001:2015 standardına göre kurulmuş olan kalite yönetim sisteminin tanımlanmış gerekliliklere uygunluğun, etkinliğinin ve sürdürülebilirliğinin kontrol edilmesi amacıyla TS EN ISO 19011 standardına göre gerçekleştirilecek olan kuruluş içi tetkikler ve tedarikçi tetkikleri için tetkik görevlilerinin eğitilmesidir.

Tetkik İle İlgili Tanımlar ve Terimler

TS EN ISO 9001:2015 İç Tetkik Şartları

TS EN ISO 19011:2018 Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu

İç Tetkiklerin Amacı, Tetkik Tipleri ve Kapsamı

İç Tetkiklerin İçeriği (Kalite Tetkiki, Proses Tetkiki)

Tetkik Prensipleri o Risk Bazlı Tetkik Yaklaşımı

Tetkik Programlarının Hazırlanması

Tetkik Aşamaları

Tetkikçi Nitelikleri, Tetkikçinin Görev ve Sorumlulukları

Tetkik Doküman ve Kayıtları o Tetkikin Gerçekleştirilmesi

Tetkik Bulguları ve Uygunsuzluklar

Düzeltici Faaliyetler ve Takip Faaliyetleri

Pratik Çalışmalar