shape

Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

Eğitim Süresi
2 Gün
Lokasyon
Türkiye

Ölçme belirsizliğini tahmin etmek/hesaplamak için kullanılan istatistiksel yöntemleri açıklamaktır.

o Ölçüm Belirsizliği ile İlgili Kaynak Dokümanlar

o Ölçüm Belirsizliği ile İlgili Tanımlar

o Ölçüm Belirsizliği Hesaplama Yaklaşımları

· GUM Yaklaşımı (Model Yaklaşımı)

· NORDTEST Yaklaşımı (Ampirik Yaklaşım)

o Ölçüm Belirsizliği Kaynakları

o A Tipi ve B Tipi Ölçüm Belirsizliği

o Dağılım Türleri

o Ölçüm Belirsizliklerinin Birleştirilmesi

· Rölatif Belirsizliklerin Hesaplanması

· Hassasiyet Katsayılarının Hesaplanması

o Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği

o Ölçüm Belirsizliğinin Raporlanması

o Ölçüm Belirsizliği

– Pratik Çalışmalar

– Kuruluşun talep ettiği örnek çalışmalar yapılacaktır.

o Uygunluk Beyanı ve Karar Kuralı

o Numune Almadan Gelen Belirsizliğin Hesaplanması